miércoles, 18 de mayo de 2016

PÈRDUES MEDIOAMBIENTALS A ARICO, TENERIFE

La opinión de Tenerife

PÈRDUES MEDIOAMBIENTALS A ARICO, TENERIFEFa poc temps un periodista local descrivia a aquest municipi com un dels grans desconeguts entre els municipis de Tenerife: extens, rural, amb greus deficiències en serveis i infraestructures, però amb una innegable projecció turística. No obstant això, lamentablement en l'actualitat aquest progrés turístic està amenaçat a causa de la destrucció constant que pateix la riquesa natural, mediambiental i paisatgística d'aquest territori únic que és el municipi d'Arico.


No només hi ha els problemes mediambientals que origina la superfície cada vegada més gran de terreny degradat que ocupa el PIRS, ara amb la possible instal·lació d'una incineradora poden sumar-se nous problemes ambientals i sanitaris que afectin tota la comarca d'Abona. Així mateix, té una repercussió mediambiental nefasta la ubicació del Parc Eòlic a l'entorn d'un espai natural com és La Muntanya Sentinella, la construcció a preu fet en paratges únics i hàbitat protegits, la poca regulació i control que es té en la ubicació de les plaques solars a l'estar cedint terreny cultivable per a la seva instal·lació, la destrucció dels bancals tradicionals. També incideix negativament la proliferació de desmunts en terreny rústic i el vessament de terres en vessants i barrancs, el mal estat de les carreteres, la pèrdua dels senders i camins reals, l'abandó del patrimoni natural, històric i artístic del municipi, el trobar escombraries i ferralla per tot arreu. Igualment és preocupant la degradació ambiental que pateix la seva costa a causa del vessament d'aigües fecals a la mar; un exemple el trobem a la badia del Poris, que està considerada com una zona amb degradació ambiental alta i amb greus amenaces sobre els seus ecosistemes.

És evident que els veïns volen que Arico prosperi i que al municipi es pugui exercir un turisme sostenible, però això és impossible si continua danyant la comarca de manera sistemàtica en qüestions mediambientals: es pot progressar respectant el sòl i construir sense destruir. A més, el que postula l'alcalde i el seu equip de govern per aconseguir el progrés d'Arico és contradictori, ja que el que es permet i s'executa en el municipi va en contra d'aquest desenvolupament sostenible. I el que és inconcebible: ni tan sols hi ha un Pla General d'Ordenació Urbana.

A totes aquestes desgràcies cal afegir la situació caòtica en què urbanística i administrativament es troba el municipi, agreujada pel problema de l'especulació urbanística en els pobles de la costa, la manca de transparència en les actuacions de l'equip municipal i la seva gestió tan nefasta. El que comporta que la ciutadania tingui desconfiança dels actuals governants municipals i que la seva credibilitat sigui qüestionable: no són eficaços i donen sensació de no defensar l'interès general. Finalment assenyalarem que tots aquests desastres mediambientals que suporta el municipi són desfavorables i frenen el seu progrés, l'incomprensible és que l'Ajuntament i els veïns d'Arico no rebin compensació per tots aquests perjudicis.